Вработени

Никола Димитровски

Дипломиран градежен инженер

Позиција: Раководител на секторот за железничка инфраструктура

Email: ndimitrovski@arpz.mk

 

Ивана Анѓеловска

Дипломиран правник

Позиција: Стручен соработник за правно-нормативни работи

Email: iangjelovska@arpz.mk

Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2017 Агенција за регулирање на железничкиот сектор