Ревизорски извештаи

Финансиски извештај од надворешен и независен ревизор 2019 (превземи документ)

Финансиски извештај од надворешен и независен ревизор 2018 (превземи документ)

Финансиски извештај од надворешен и независен ревизор 2017 (превземи документ)

Финансиски извештај од надворешен и независен ревизор 2016 (превземи документ)

Финансиски извештај од надворешен и независен ревизор 2015 (превземи документ)

Финансиски извештај од надворешен и независен ревизор 2014 (превземи документ)

Финансиски извештај од надворешен и независен ревизор 2013 (превземи документ)

Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2020 Агенција за регулирање на железничкиот сектор