Програма за работа и развој

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2019 (превземи документ)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2018 (превземи документ)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2017 (превземи документ)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2016 (превземи документ)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2015 (превземи документ)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2014 (превземи документ)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2013 (превземи документ)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2012 (превземи документ)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2011 (превземи документ)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2010 (превземи документ)

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ ЗА 2009 - ЈУНИ-ДЕКЕМВРИ (Превземи документ)

 

 

Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2020 Агенција за регулирање на железничкиот сектор