Oбука „Транспортната политика на Европската унија“ 

четврток, 11 август 2011 11:52:27

Oбука „Транспортната политика на Европската унија“, 04-08.07.2011 година, Центар за обуки, Секретаријат европски прашања, Влада на Република Македонија

Преставници на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на Р.Македонија учествуваа на обуката „Транспортната политика на Европската унија“, која се одржи во периодот 04-08.07.2011 година, во центарот за обуки, Секретаријат европски прашања, Влада на Република Македонија.

Целта на оваа обука беше Јакнење на капацитетите на администрацијата на национално ниво во Р. Македонија за интеграција во ЕУ, а во врска со транспортна политика на Европската унија.

http://euc.awebdevelopmentcompany.be/Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор