Директор

Директор

М-р Боре Еркечов

Магистер по технички науки од областа на градежништвото

Email: b.erkechov@arpz.mk

Телефон: 02 3220 407

 

Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2020 Агенција за регулирање на железничкиот сектор