9-ти Април - Денот на железничарите 

понеделник, 11 април 2011 07:10:45

По повод 9-ти Април - Денот на железничарите, Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, беше во обиколка
на неколку железнички станици во околината на Скопје. При оваа обиколка беа посетени железничките станици Скопје,
 Драчево и Маџари.

         

                                                                       Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор