4-ти состанок на регулаторни тела на ЕУ 

петок, 04 април 2014 07:35:47

Во периодот 27 и 28 Март во Брисел беше одржан 4-от состанок на регулаторни тела од областа на железничкиот сектор на ниво на ЕУ, како и регулаторните тела на Република Македонија, Швајцарија и Норвешка, земји со статус на придружен член. На овој состанок учествуваат двајца преставници од Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на Република Македонија.

 

 Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2020 Агенција за регулирање на железничкиот сектор