20 СОСТАНОК НА РАБОТНАТА ГРУПА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦА 

четврток, 25 ноември 2010 15:32:43

На 23.11.2010 година во Брисел, Белгија се одржа 20-тиот состанок на Работната група на Регулаторните Агенции за Железници.
Агенцијата на состанокот беше претставувана од  директорот, г-дин Никола Димитровски како и од стручниот
советник за железнички сообраќај г-дин Никола Костадиновски и стручниот соработник за правно-нормативни прашања г-ѓица Искра Стојанова.

На состанокот  директорот на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на Република Македонија ги информираше членовите
на работната група и присутните претставници на регулаторните агенции за железница од земјите на ЕУ за работењето на Агенцијата во последните шест месеци.
Директорот ги запозна присутните и со моменталната состојбата на пазарот на железничките услуги во Република Македонија.

На состанокот свои излагања имаа сите присутни претставници. Членовите на работната група ги информираа присутните за иницијативата за покренување
постапка за ревидирање на првиот железнички пакет и изнесоа дел од нацрт толкувањето на одредби од Директивата 2007/58/ЕС.

Следниот состанок на оваа работна група се планира да се одржи во јули 2011 година.
 Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор