19-ти состанок на Опсерваторијата за транспорт на југо-источна европа (South East Europe Transport Observatory – SEETO) 

среда, 26 март 2014 08:46:39

Опсерваторијата за транспорт на југо-источна европа (South East Europe Transport Observatory – SEETO) во периодот 20-21.03.2014 година, во Скопје, Република Македонија го одржа 19-от состанок. На овој состанок посебно внимание беше посветено на воспоставување на соработка помеѓу регулаторните тела од областа на железниците и телата за заштита на конкуренцијата, а во насока на подобрување на железничкиот систем.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор