Учество на Агенцијата на светскиот железнички самит во Истанбул, Турција 

вторник, 08 јули 2014 08:34:14

 Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор со двајца претставници присуствуваше на светскиот железнички самит, кој се одржа во Истанбул, Република Турција на 25 и 26 Јуни 2014 година, на кој присуствуваа и повеќе светски компании од областа на производство и одржување на локомотиви, изградба и ремонт на железничка инфраструктура, производство на шини и слично. Целта на овој самит беше презентирање и промовирање на потенцијалите на железничкиот транспорт во регионот на Југоисточна Европа и Турција, а во насока на зголемување на учеството на железничкиот транспорт во вкупниот сообраќај во овој регион. На овој самит Агенцијата успешно ги промовираше пан-европските железнички коридори 8 и 10, кои што се вкрстуваат во Република Македонија, нивните потенцијали, како и тековните и најавените проекти долж истите.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор