Усвоен Извештајот за реализација на програмата за работа и Годишниот финансискиот извештај за 2009 година на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги 

вторник, 31 август 2010 07:40:06

Собранието на Република Македонија на 113-тата седница одржана на ден 23.08.2010 година ги усвои Извештајот за реализација на програмата за работа и Годишниот финансискиот извештај за 2009 година на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги.

За повеќе информации кликнете тука.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор