Трет состанок на Европската мрежа на регулаторни тела од областа на железниците на членките на ЕУ 

понеделник, 02 декември 2013 12:18:41

 Претставници на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор во периодот од  25-26.11.2013 година учествуваа на третиот состанок на  Европската мрежа на  регулаторни тела од областа на железниците на членките на Европската унија, како и Норвешка, Швајцарија и Македонија како придружни членки.На состанокот беше разгледуван процесот на имплементација на мерките од  Директивата 2012/ 34 во земјите членки на ЕУ.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор