Студија за превоз на патници 

петок, 19 март 2010 10:13:52

Во тек е изработка на Студија за утврдување на критериуми за квалитет на услуги во превозот на патници со железница и Студија за утврдување критериуми за квалитет на услуги кои железничката инфраструктура ги овозможува за железничките превознициМапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор