Студија за мониторинг на пазарот за железничките услуги и анализа на неговата конкурентност со патниот сообраќај 

понеделник, 18 ноември 2013 09:11:24

Во просториите на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на ден 15.11.2013 година (петок) беше организирана поширока расправа по однос на драфт верзијата на Студијата за мониторинг на пазарот за железничките услуги и анализа на неговата конкурентност со патниот сообраќај. На оваа расправа свое учество зедоја сите учесници во железничкиот сектор: Министерството за транспорт и врски, МЖ Транспорт АД, ЈП МЖ Инфраструктура, Управата за сигурност во железничкиот систем и други учесници од железничкиот сектор.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2018 Агенција за регулирање на железничкиот сектор