Студиско патување во Брисел-транспортна политика 

четврток, 06 октомври 2011 14:24:55

Студиско патување во Брисел - транспортна политика беше одржано во периодот 19-23 Септември 2011 година. Истото беше реализирано во организација на Секретеријатот за европски прашања, во рамките на проектот „Sustainable EU learning nad Traning System“ поддржан од Владата на Норвешка. Групата го посети Советот за Европа, ИРУ (Меѓународна унија за патен транспорт), Brussles Mobility Агенцијата, CER (Заедницата на Европската железнички и инфраструктурни компании), Мисијата на Република Македонија, Европскиот парламент, Швајцарската мисија на ЕУ, British Chamber of Commerce, Европската комисија и други. Членовите на групата имаа можност да разговараат, да разменуваат искуства во главните транспортни области.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор