Средба на IRG Rail со EIM (European infrastructure managers) и DG MOVE (Directorate-General for Mobility and Transport) 

понеделник, 17 септември 2012 10:19:56

Во периодот 11-12.09.2012 година преставници на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, како член на  IRG Rail, учествуваа на средбите на IRG Rail со EIM (European infrastructure managers) и DG MOVE (Directorate-General for Mobility and Transport). На овие средби беше дискутирано за четвртиод железнички пакет, како и за проблемите во врска со формирањето на таксата за пристап која инфраструктурните компании ги наплаќаа на железничките превозници.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор