Работен состанок на SEETO во Р.Македонија 

вторник, 08 април 2014 13:17:43

На 31 Март во просториите на Министерството за транспорт и врски беше одржан работен состанок на SEETO на тема „Зголемување на видливоста и присуството на соработката со SEETO во регионот, како и зајакнување на работните текови и соработката помеѓу Секретеријатот и националните власти на регионалните учесници“. На овој состанок како преставник на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор присуствуваше директорот г-дин Никола Костадиновски.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор