Проектот “Поддршка на реформите во железницата во република Македонија”  

петок, 07 октомври 2011 14:38:00

Проектот “Поддршка на реформите во железницата во Република Македонија” финансиран од Европската банка за обнова и развој, започна со одржување на воведни состаноци на учесниците во железничкиот сектор во Република Македонија, вклучувајќи ја и Агенцијата со преставници на консултантската куќа „Railistics“.

 Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор