септември 20, 2019
Одлука за избор на кандидат за унапредување преку објава на интерен оглас
Врз основа на член 52 став (1) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), […]
септември 10, 2019
ИНТЕРЕН ОГЛАС Број 03/2019
Врз основа член 6 став (2) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен […]
март 30, 2015
Активности на Агенцијатa
Активности на Агенцијатa Директорот на Агенцијата Никола Костадиновски на ден 10.02.2014г во Тирана, Албанија на покана  на  SEEP    на  EU   присуствуваше на состанок  под […]
јануари 15, 2015
Правилник за измена на правилникот за издавање на дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби
На ден 09.01.2015 година во Службен весник на Р. Македонија бр.3/15 е објавен Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и содржината на образецот на […]
декември 5, 2014
Билатерална средба
 Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на Република Македонија во периодот 2-3 Декември 2014 година одржа билатерална средба со Регулаторниот одбор за железници на Босна и […]
јули 8, 2014
Учество на Агенцијата на светскиот железнички самит во Истанбул, Турција
Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор со двајца претставници присуствуваше на светскиот железнички самит, кој се одржа во Истанбул, Република Турција на 25 и 26 Јуни […]