Меморандум за соработка помеѓу регулаторните тела за железници на Република Косово и Република Македонија 

понеделник, 18 ноември 2013 08:52:33

  На ден 14.11.2013 година Регулаторните тела на Република Косово и Република Македонија потпишаа Меморандум за соработка во областа на своите надлежности.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2018 Агенција за регулирање на железничкиот сектор