Нотификационо тело на Р. Бугарија 

понеделник, 17 септември 2012 10:29:07

Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на 11.09.2012 година, присуствуваше на презентацијата на новоформираното нотификационо тело на Р. Бугарија за верификација на интероперабилноста во железничкиот сектор во рамките на Европска унијаМапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор