Нашата Канцеларија

  • Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 52/1/4,
    Скопје, Македонија
    (до седиштето на мисијата на ЕУ)