Извештај за реализација на годишната програма за работа за 2009 година 

понеделник, 19 април 2010 11:04:32

На ден 17.04.2010 година (сабота) беше усвоен Извештајот за реализација на годишната програма за работа за 2009 година од страна на Комисијата за транспорт, врски и екологија при Собранието на Република Македонија.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор