Годишeн финансиски извештај и Извештај за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година 

среда, 11 јули 2012 13:02:04

Собранието на Република Македонија на 10-тото продолжение на 29-тата седница на ден 04.07.2012 година го усвои Годишниот финансиски извештај и Извештајот за реализација на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2011 година.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2018 Агенција за регулирање на железничкиот сектор