Годишна програма за работа и развој 

петок, 26 март 2010 12:11:37

Собранието на Република Македонија на седницата одржана на ден 24.03.2010 година ја усвои Годишната програма за работа и развој и Годишниот финансиски план за 2010 година на Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2018 Агенција за регулирање на железничкиот сектор