Годишна програма за работа и развој и Годишeн финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година 

понеделник, 26 март 2012 13:19:53

На 26-тата седница на Собранието на Република Македонија, одржана на ден 19.03.2012 година со мнозинство на гласовите беа усвоени Годишната програма за работа и развој и Годишниот финансиски план на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2012 година.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор