Годишен извештај за работа на IRG Rail 

среда, 20 февруари 2013 15:28:18

Независната експертска група на регулаторни тела од Европска унија - IRG Rail, на која што е членка и Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на Република Македонија, го публикуваше својот прв извештај за работа и извештај за мониторинг на пазарите на железничките услуги за 2011 и 2012 година. Во овие извештаи покрај другото е прикажана и состојбата во железничкиот сектор во Република Македонија.

Извештаите може да ги погледнете тука.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор