Билатерална средба 

петок, 05 декември 2014 10:03:38

 Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор на Република Македонија во периодот 2-3 Декември 2014 година одржа билатерална средба со Регулаторниот одбор за железници на Босна и Херцеговина. На оваа средба, исто така, присуствуваа и претставници од Министерството за транспорт и врски, како и од Управата за сигурност во железничкиот систем. Агенцијата на оваа билатерална средба ја презентираше законската регулатива и актуелните случувања во железничкиот сектор, како и своите тековни активностите.Мапа на страната | Верзија за печатење | © 2008 - 2019 Агенција за регулирање на железничкиот сектор